6/2/15

Sobre a edición de libro electrónico

 
Vía blogue da Asociación Galega de Editores (AGE) da nota FGEE-ISBN
No ano 2014 rexistráronse no ISBN 19.077 títulos en formato dixital, un 6% menos da cifra rexistrada polo ISBN no ano 2013, no conxunto das comunidades autónomas. Neste tempo, Galicia duplicou o número de títulos dixitalizados ou creados directamente nese formato, representando o 21 % da totalidade da produción realizada nesta comunidade.
Os libros para soportes electrónicos representaron o 26% da produción total das editorias españolas nese exercicio. Malia esa caída xeral do número de títulos catalogados, a porcentaxe feita pública nunha nota de prensa pola FGEE, evidencia a aposta dos editores polos novos formatos. Dos datos por comunidades autónomas recóllese a situación de Galicia con 2.274 títulos; (3,1%). Nesta comunidade,  a edición electrónico representa o 21 % do total do editado.
O conxunto das editoriais españolas rexistraron  72.416 títulos en todos os formatos e en todas as linguas, segundo os datos recollidos pola Axencia do ISBN. Esta cifra representa un descenso do 2,5% en relación aos datos da mesma entidade do ano 2013. Os datos  non recollen os títulos catalogados por Autores-editores.

No hay comentarios: