4/7/13

PREMIO AO ESPECTADOR


Premio Roberto Vidal Bolaño ao Espectador que promove a Consellería de Cultura e Educación a través do Centro Dramático Galego. O galardón pretende fomentar a actitude participativa do público teatral mediante a valoración das súas suxestións.
Apóstase así polo intercambio e o diálogo entre xestores culturais e espectadores en beneficio da cultura.
O xurado estará integrado polos traballadores da compañía pública que valorarán o interese de todas as suxestións, opinións ou comentarios que os espectadores fagan chegar a través das fichas que poderán cubrir e depositar na caixa que para tal fin se colocará á saída das representacións. Deste xeito, ao final de cada temporada teatral xulgarase a suxestión máis atinada, a máis brillante, a máis reflexiva, a máis construtiva...


 

No hay comentarios: