15/4/15

Ler para pensar

Galeano, púxonos a pensar cos seus libros, coas súas frases. Nunca o micro ensaio dera para tanto...
Por iso, unha das homenaxes debe ser esa: frases para pensar. Recollemos algunha delas.
"No século XX a metade do mundo sacrificou a xustiza no nome da liberdade e a outra a liberdade no nome da xustiza e no séulo XXI sacrificamos as dúas no nome da Globalización" 
"O medo gobérnanos. Esa é unha das ferramentas das que se valen os poderosos, a outra é a ignorancia"
"As paredes son a imprenta dos pobres"
"A liberdade dos cartos esixe traballadores presos no cárcere do medo"
"Conviría que os tecnócratas, os que deciden desde a velocidad do voo das moscas á intensidade dos amantes, escoitasen as reflexiones dos nenos"

"Recordar: Do latín re-cordis, volver a pasar polo corazón..."
"O mundo divídese, sobre todo, entre indignos e indignados, e xa saberá cada quen de qué lado quere ou pode estar..."
"A diferencia da solidaridade, que é horizontal e se exerce de igual a igual, a caridade practícase de arriba-abaixo, humilla a quen a recibe e nunca altera nin unha migalla as relaciones de poder"
"Agora América é, para o mundo, nada máis que os Estados Unidos: nós habitamos, todo máis, unha sub América, unha América de segunda clase, de nebulosa identificación. É América Latina, a rexión das venas abertas.
"Vñeron. Eles tiñan a Biblia e nós tiñamos a terra. Dixéronnos: "Pechen os ollos e recen". E cando abrimos os ojos, eles tiñan a terra e nós tiñamos a Biblia"
"Se a natureza fora banco, xa a terían salvado"
Outra homenaxe será volver a cada un dos seus libros. Algúns deles postos a disposición de tod@s por Tele Sur

No hay comentarios: