23/7/14

Libros de teatro e poesía. Teatro e poesía infantil.

 


  
 
O teatro é un xénero en desvantaxe e o teatro infantil está na marxinalidade da marxinalidade. Aínda así, conta co apoio decidido da Fundación Neira Vilas que continúa a convocar o seu premio Estornela para textos teatrais que está a publicar a editorial ferrolán Embora, seguindo a estela que comezara edicións do Castro na época -sempre lembrada- de Isaac Díaz Pardo.
Embora publica a obra premiada, e moitas veces tamén as finalistas (ou que obteñen unha mención especial do xurado). Así está a ser, tamén, cos premios Arume de poesía, convocados pola mesma fundación e dos que acaba de ser publicada a obra Versos e bicos ou O libro dos bicos de Xosé Luna.
Á última das pezas distinguidas co Premio Estornela, Arlequino Viceversa, é unha obra de Diana Varela Puñal que "dispón toda a loxística escénica de xeito tal que resulta doada a súa adaptación ás táboas sen necesidade de grandes esforzos". E tamén, "ofrece unha lectura en valores, con marcado acento para cuestións como a defensa das tradicións propias, a convivencia interxeracional, a esperanza e a ilusión por vivir, a capacidade para soñar e emocionarse e a importancia da solidariedade a a amizade", en palabras da crítica.

No hay comentarios: