4/10/13

Literatura infantil en galego

Hai editoriais, propiamente galegas, que teñen as súas coleccións de literatura infantil e xuvenil, como Galaxia, Kalandraka, OQO, Factoría K, Baía, Sotelo Blanco, Ir Indo, Biblos Club de Lectores, Bululú, Demo Editorial, Edicións do Cumio, Embora, Hércules de Edicións, Fervenza Edicións, Toxosoutos,   
Hai editoriais que, a pesar de pertencer a grupos foráneos, fan a labor dunha editora plenamente galega como Edicións Xerais de Galicia cun dos mellores catálogos de literatura infantil e xuvenil en galego, que comezara da man de prestixiosos especialistas como Miguel Vázquez Freire, Agustín Fernández Paz, Xabier Docampo e Xosé Lastra.
Outras editoriais de ámbito español, teñen os seus sellos en Galicia e, a través deles, publican literatura infantil e xuvenil en galego. É o caso de Tambre, Rodeira, Everest Galicia, Anaya, Alfaguara, S.M. Xerme Edicións (S.M.),... e tamén de Vicens Vives que mantén un par de coleccións de literatura infantil e xuvenil con traducións, como estes de relatos do gran detective creado A. Conan Doyle, os de medo de W. Irish ou o infantil de É. Puybaret. O inconveniente destas edicións é a inclusión de actividades no mesmo libro.

No hay comentarios: