19/5/15

Fondo Local

http://www.edu.xunta.es/centros/iesribadeo/?q=system/files/revista%20con%20l%20de%20local%20portada%20%20INSTITUTO.pdf
O IES de Ribadeo Dionisio Gamallo acaba de publicar un catálogo fundamental en todas e cada unha das bibliotecas, o chamado fondo local, é dicir os fondos relacionados coa localidade (de autores / tradutores / ilustradores... da zona, que tratan sobre temas relacionados co lugar...).
As bibliotecas escolares han de poñer nas mans da comunidade escolar estes materiais tan fundamentais para o coñecemento da localidade e das súas xentes. Fundamentais porque achegan informaicón sobre quen somos e onde vivimos pero tamén porque aproximan posibilidades, porque achegan o valor do máis próximo e porque fan que visibilicemos aos que escriben ao tempo que sentimos que podemos facelo.
O fondo local, é unha parte da biblioteca escolar de cada centro, neste caso presentada en forma de catálogo (que podería ser virtual, unicamente); na biblioteca ocupando un lugar determinado.

No hay comentarios: