12/5/08

PALABRAS BRANCAS de ELVIRA RIVEIRO TOBÍO

Trátase dun poemario que resultou finalista do último premio Merlín. Unha obra realizada con todas as consoantes que se queira e cunha soa vocal, a "a"; buscando as posibilidades desa letra, as palabras que con ela se poden construír, os poemas nos que está prohibida a entrada de ningunha outra vocal. Un xogo lingüístico, unha maneira de buscar a beleza saltando ese obstáculo; un exercicio que lembra e cita o de Navaza en A torre de derrotA, no que se mestura a dificultade do traballo e o pracer do xogo. Da autoría de Elvira Riveiro Tobío, a creadora de Arxilosa, esta é a súa primeira incursión na literatura infantil. Unha entrada con moi bo pé, acompañada polos colaxes de Fino Lorenzo, ese artista da composición emno recortado. Un libro que permitirá entrar nesa posibilidade de encontro coa poesía, co xogo poético, cos recursos propios... Imaxinádesvos buscando outras palabras só con A? Imaxinádesvos creando poemas con elas?

No hay comentarios: